Reglement training junioren

 • Alle jeugdleden zijn lid volgens een all-in one lidmaatschap. Dat betekent 1 vast bedrag per kwartaal voor lidmaatschap, trainingen, competitie en clubactiviteiten.
 • Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. de Klinkaert.
 • Wilt u deelnemen aan de lessen dan moet men lid zijn van L.T.C. De Klinkaert. 
 • Er wordt niet getraind in de volgende vakanties of vrije dagen: Carnavalsvakantie, DDOT, tweede week meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en de nationale feestdagen.
 • Bij inschrijving via JustTennis&JustPadel gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals omschreven en machtigt u JustTennis&JustPadel het lesbedrag af te schrijven van de door u opgegeven rekening.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: 1. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald, óf 2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie.
 • Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen):
  • 1 regenles = geen inhaalles
  • 2 regenlessen = 1 inhaalles
  • 3 regenlessen = 1 inhaalles
  • 4 regenlessen = 2 inhaallessen
 • Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
 • Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. L.T.C. De Klinkaert en JustTennis&JustPadel zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 • Een nieuw lid kan op ieder moment instromen bij een training. Het bedrag per termijn wordt daarop aangepast.
 • Het all-in lidmaatschap kent 2 opzegmomenten 1 juli en 1 januari met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Na de zomervakantie worden de lesroosters opnieuw bekeken en zo nodig een nieuwe indeling gemaakt.
 • De lessen worden gegeven in een groep van max 8 personen. De lessen duren 60 minuten. Indien er kleinere groepen zijn dan kan de lestijd worden aangepast.

Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator. Stuur een mail naar [email protected].