Reglement training junioren

 1.  Alle jeugdleden zijn lid volgens een all-in one lidmaatschap. Dat betekent 1 vast bedrag per kwartaal voor lidmaatschap, trainingen, competitie en clubactiviteiten.
 2. Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. de Klinkaert.
 3. Wilt u deelnemen aan de lessen dan moet u wel lid zijn van L.T.C. De Klinkaert. 
 4. Er wordt niet getraind in de volgende vakanties of vrije dagen: Carnavalsvakantie, DDOT, tweede week meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en de nationale feestdagen.
 5. Bij inschrijving via onze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals omschreven en machtigt u L.T.C. de Klinkaert het lesbedrag af te schrijven van uw rekening.
 6. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: 1. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald, óf 2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie.
 7. Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen): 1 regenles = geen inhaalles, 2 regenlessen = 1 inhaalles, 3 regenlessen = 1 inhaalles, 4 regenlessen = 2 inhaallessen
 8. Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
 9. Het staat de trainer vrij om  tijdens een regenles een theorieles in de kantine te verzorgen. Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. L.T.C. De Klinkaert en JustTennis & JustPadel zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 10. Een nieuw lid kan op ieder moment instromen bij een training. Het bedrag per termijn wordt daarop aangepast.
 11. Het all-in lidmaatschap kent 2 opzegmomenten (1 juli en 1 januari) met een opzegtermijn van 1 maand.
 12. De trainer kan 1 keer per jaar of in overleg met de leerling het trainingsschema aanpassen en een nieuwe indeling maken.

Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator. Stuur een mail naar [email protected]