Competitiereglement KNLTB

KNLTB Competitie en belangrijke regels uit het competitiereglement KNLTB
Leden van LTC de Klinkaert kunnen zich inschrijven voor de KNLTB competitie. Teams die zich inschrijven voor de KNLTB competitie zijn zich verplicht te houden aan de regeles van deze competitie. Deze regels zijn te vinden in het competitiereglement van de KNLTB. Op de website van de KNLTB is de volledige tekst te vinden. 

Enkele belangrijke regels uit dit reglement:
  • Een competitiewedstrijd moet worden gespeeld op de datum vermeld in het competitieprogramma (art. II-03, sub b). Eerder spelen (in goed overleg met de tegenstander) mag, uitstellen mag niet.
  • De captain van ieder team heeft de verplichting om zelf op MijnKNLTB te kijken hoe laat men bij een uitwedstrijd wordt verwacht. Hier staat ook het telefoonnummer van de aanvoerder vermeld om eventueel contact op te nemen.
  • De regel is dat iemand die meer dan één keer in een hoger team heeft gespeeld niet in een lager team in mag vallen. De definitie van hoger en lager team hangt af van de competitiesoort en klasse waar je in speelt. De speelsterkte van een competitiesoort is op te zoeken in het competitieboek op de website van de KNLTB. Neem bij twijfel contact op met de competitieleider.
  • De captain van de ontvangende ploeg is verplicht de uitslagen van elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet gespeelde competitiewedstrijd, in te voeren op MijnKNLTB, uiterlijk op de dag na de geplande wedstrijddag.
  • Bij alle competitiewedstrijden van juniorenploegen moet gedurende de gehele wedstrijd een begeleider van ten minste 18 jaar aanwezig zijn. 
  • Op onvoltalligheid, te laat opkomen en niet opkomen volgt een boete van de KNLTB. Deze wordt doorberekend aan het desbetreffende competitieteam.
  • Seniorenteams ontvangen voor aanvang van de competitie een pas voor de consumpties in het clubhuis. De borg voor deze pas is € 10,00 en moet contant worden voldaan.