Baanreglement

Baanreservering
 1. Voor het reserveren van een baan en de speeltijd, kunt u alleen gebruik maken van het Digitale Afhangbord.
  • Alle deelnemers dienen daarvoor met hun eigen geldige pas aanwezig te zijn.
  • Raak het scherm aan om het afhangen te activeren.
  • Er verschijnen 4 blauwe knoppen op het scherm.
  • Als u de “eerst vrije baan” wilt kiezen: Druk dan op de rechterknop en haal alle passen door de kaartlezer, Bevestig met de knop “spelers bevestigen” en uw baan wordt toegewezen.
  • Als er meer banen vrij zijn en u wilt zelf de baan kiezen: Druk dan op de tweede knop van rechts ”alle vrije banen”. Haal de passen door de kaartlezer, bevestig het aantal spelers met de knop “spelers bevestigen”. Hierna komen de banen op volgorde van afhangtijden in beeld, kies de baan door het betreffende baannummer te selecteren, en de baan wordt toegewezen. Let wel op de aanvangstijden die bij de banen vermeld staan.
  • Geheel linker knop “overzicht banen” geeft u een overzicht van alle banen met de namen en tijden van de spelers die op de baan staan. (hier kunt u zien op welke baan men het langst staat te spelen).
  • Met de tweede knop van links “wanneer speel ik” krijgt u (als u al afgehangen hebt) te zien hoe laat en op welke baan u gaat spelen. Ook als u wilt wissen of eerder stopt drukt u op deze knop, het systeem vraagt een pas door de kaartlezer te halen en u kunt de baan annuleren.
 2. Speeltijden zijn:
  • Enkelspel : 40 minuten
  • Drie spelers : 50 minuten
  • Dubbelspel : 60 minuten (4 spelers)
 3. Doorspelen na einde speeltijd is toegestaan, zolang men niet is afgehangen.
 4. Wordt men afgehangen, kan men direct opnieuw een baan reserveren.
 5. Het is verplicht op de baan te gaan spelen, die u is toegewezen door het Digitale Afhangbord (let op de aanvangstijd).
 6. Als door drukte twee aaneensluitende speeltijden volledig gereserveerd zijn, is men verplicht dubbelspel te spelen, vanaf de eerste vrijkomende speeltijd.
 7. Een ongeldige ledenpas zal het systeem niet accepteren. Bij aanvang van een nieuw seizoen (januari) blijft de oude ledenpas geldig tot april, dan is ieder in de gelegenheid geweest de nieuwe af te halen (medio maart).
 8. Vanaf 1 april worden de oude passen geblokkeerd en is het niet meer mogelijk met de oude pas een baan te reserveren.
 9. Leden die training hebben, mogen niet vóór of tijdens hun trainingsuur een baan reserveren.
 10. Jeugdleden tot 14 jaar mogen een baan reserveren tot 19.00 uur. Jeugdleden vanaf 14 jaar mogen ’s avonds op alle banen afhangen, maar niet introduceren.
 11. Kinderen tot 7 jaar mogen met hun ouders (die lid zijn van de vereniging) tot 18.00 uur op de baan spelen. In het jaar dat zij 7 jaar worden, moeten zij, om te kunnen spelen, lid worden van de vereniging. Zij dienen daarvoor een pas aan te vragen bij de ledenadministratie.
 12. De minibaan is speciaal voor de jeugd t/m 12 jaar. Als er geen belangstelling is voor deze baan, mag de oudere jeugd er spelen. Bij elke nieuwe speeltijd gaat steeds jeugd t/m 12 jaar voor.
 13. Voor de trainingen zijn in principe 2 banen gereserveerd. De trainingsdagen, –tijden en –banen worden op het Digitale Afhangbord aangegeven (overzicht banen).
 14. Tijdens de competitie, door de vereniging georganiseerde toernooien en tennisactiviteiten vervalt het recht op baanreservering. Deze tijden en banen zijn dan eveneens aangegeven op het Digitale Afhangbord. In overleg met de leiding kan een baan voor recreanten ter beschikking worden gesteld.
 15. Op de banen dient men gepaste tenniskleding en tennisschoenen te dragen.
 16. Leden met een introducé ontvangen, na betaling, van de bardienst een tijdelijke introductiepas. Nadat met de introductiepas is gereserveerd bij het digitale afhangbord, moet die pas direct worden ingeleverd bij de bardienst.
 17. Indien de introductiepas niet tijdig wordt teruggebracht bij de bardienst, zal bij het betreffende lid € 10,00 in rekening worden gebracht.
 18. De bardienst zal het lid en de introducé noteren in de Barmap.
 19. Een niet-lid mag zich maximaal 3 maal per seizoen laten introduceren door gewone leden (geen zomerleden).
 20. Indien leden tennissen met een introducé zonder introductie, is dat géén geldige reservering en worden zij van de baan gehaald.
 21. Achtergebleven ledenpassen worden in het Klinkkot achter de bar verzameld.
 22. Bij het zoekraken van een ledenpas, is tegen vergoeding van € 10,00 een nieuw ledenpasje te verkrijgen bij de ledenadministratie.
 23. Bij vermissing van de pas, of wijzigingen van persoonlijke gegevens, kunt u terecht bij de Ledenadministratie.
 24. Deelnemers aan een dag/avond tennisactiviteit kunnen tijdens deze activiteit géén baan reserveren.
 25. Doen er zich gevallen voor waarin het baanreglement niet voorziet, dan zijn aanwezige bestuursleden (of bij afwezigheid is de trainer) gemachtigd een tijdelijke oplossing te bepalen. Technische Zaken Senioren dient nadien, hiervan in kennis gesteld te worden en bespreekt dit verder met het Bestuur.
 26. Bij baangebreken, problemen met de ledenpas of het Digitale Afhangbord, kunt u contact opnemen met het bestuurslid Parkbeheer, [email protected].