Trainingsreglement

 • Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. De Klinkaert
 • Wanneer u een training mist onder welke omstandigheden dan ook, heeft u geen recht op inhaal mogelijkheden of restitutie, behoudens in de volgende situatie: indien meer dan 50% van het aantal lessen is/wordt gemist door blessures/gezondheid, ontvangt men 35% korting op het deel van het voor de betreffende trainingscyclus betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de gemiste lessen. Deze korting wordt verrekend bij de eerstvolgende training waarvoor men zich inschrijft. Bijvoorbeeld: het lesgeld voor 10 lessen is € 100,00, men mist 6 lessen (> 50%), de korting is dan 35% van 6/10e van € 100,00, dit is € 21,00.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
  • op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald, óf
  • op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie.
 • Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen):
  • 1 regenles = geen inhaalles '
  • 2 regenlessen = 1 inhaalles
  • 3 regenlessen = 1 inhaalles
  • 4 regenlessen = 2 inhaallessen
 • Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
 • Groepstraining 4 personen: Een lesuur duurt 60 minuten.
 • Groepstraining 3 personen: Een lesuur duurt 45 minuten.
 • Groepstraining 2 personen: Een lesuur duurt 30 minuten.
 • Bij inschrijving via onze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina omschreven en machtigt u L.T.C . de Klinkaert het lesbedrag af te schrijven van uw rekening.
 • Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. LTC De Klinkaert en Sport Events zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 • Inschrijven via deze link: INSCHRIJVEN

Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator. Stuur een mail naar [email protected]