Lotingsprocedure

Het bestuur heeft besloten om bij een aanmelding van meer dan 12 teams over te gaan tot een loting, waarbij de teams met minimaal 6 spelers in basis een pré hebben. Een uitgeloot team is voor 3 opeenvolgende competities vrijgesteld van loting, mits minimaal 4 leden nog steeds deel uitmaken van het team. Dit is exclusief de wintercompetities en ongeacht het aantal inschrijvingen per (voorjaars-/najaars) competitie. Mocht een uitgeloot team naar een andere dag willen, dan is dit natuurlijk mogelijk.