Vertrouwenspersoon

LTC de Klinkaert wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. De vereniging wil alles op alles zetten om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen LTC de Klinkaert willen we dit graag voor zijn.
 
Om te zorgen dat de sfeer goed blijft, is er een vertrouwenspersoon. Een centraal aanspreekpunt voor ieder lid op de club. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij de vertrouwenspersoon kan men terecht met vragen waarvan er wordt gedacht dat de leden er niet serieus op zullen reageren. Dit geldt voor de trainer, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
 
Over de gesprekken die tussen de leden en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat het lid daar toestemming voor heeft gegeven en van op de hoogte is. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De club is en moet een veilige omgeving zijn voor iedereen.
 
NOC*NSF en de sportbonden hebben het Vertrouwenspunt Sport opgezet waar sporters en begeleiders terecht kunnen met vertrouwelijke vragen en meldingen. Op het Vertrouwenspunt Sport kunnen zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag worden gemeld.
 
Wanneer jij of je kind, je op de een of andere manier onveilig voelt, is het belangrijk te weten waar hij of zij terecht kan voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor. LTC de Klinkaert heeft daarom een eigen vertrouwenspersoon. Heb je behoefte aan een gesprek neem dan contact op met de vertrouwenspersoon@klinkaert.nl. Deze persoon zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
 
Wil je liever iemand van buiten de club spreken neem dan contact op met het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport: bereikbaar op: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) van maandag tot en met vrijdag 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag 12.00 – 16.00 uur. Of per mail [email protected]