Barreglement

 1. Elk senior lid tussen de 18 en 70 jaar wordt verplicht jaarlijks bar- en of keukendiensten te vervullen. Om aan je bardienstverplichting te voldoen dien je 6 punten te behalen waarbij een bar- of keukendienst van 2 uur 1 punt oplevert, een dienst van 4 uur 2 punten of een late dienst van 21.00 tot 01.00 uur 's-nachts 3 punten (compensatie).
 2. Tijdens de toernooien en competities kunnen diensten gewijzigd worden in het jaar afhankelijk van de definitieve speelschema's.
 3. Leden jonger dan 18 jaar en vanaf 70 jaar worden vrijgesteld van bardiensten. De peildatum hiervoor is 1 januari van het betreffende jaar.
 4. Bestuursleden, leden die bestuur ondersteunende functies vervullen en leden van de toernooi- en padelcommissie(s) zijn vrijgesteld van bardiensten.
 5. Sponsoren worden vrijgesteld van bardiensten bij sponsorbijdragen vanaf € 210,00.
 6. Iedereen dient zelf zijn of haar bardiensten in te plannen via de website.
 7. Voor leden die een bardienst niet kunnen of willen vervullen is het mogelijk deze af te kopen voor € 17,50 per bardienst punt.
 8. Dit bedrag dient voor 31 maart van het jaar overgemaakt te zijn naar NL77RABO0112610722 t.n.v. LTC de Klinkaert met in de omschrijving de voor- en achternaam en "afkoop bardiensten".
 9. Leden die de bardiensten niet invullen, of niet afgekocht hebben, krijgen een nota toegestuurd van € 105,00 (bij 6 punten) en de tennispas wordt geblokkeerd. Deblokkeren wordt pas gedaan na invulling bardiensten of ontvangst van het afkoopbedrag.
 10. Leden die een ingeplande bardienst onverhoopt niet kunnen vervullen, dienen zelf voor vervanging te zorgen en dit te melden bij bestuurslid barzaken ([email protected]). De vervanging moet lid zijn van onze vereniging.
 11. Degene die zich niet heeft afgemeld voor een ingeplande bardienst, is een boete van € 45,00 per niet afgemelde bardienst verschuldigd. 
 12. Men dient er voor te zorgen dat de volgende bardienst kan beschikken over de toegangssleutels. Dat wil zeggen dat de ochtendsleutel bij de volgende ochtenddienst dient te komen en evenzo de middag- en avondsleutels bij de volgende middag- respectievelijk avonddienst dient te komen. Men kan de sleutel afleveren op het huisadres of in overleg een andere oplossing overeenkomen.
 13. Als door slecht weer (wateroverlast, sneeuw) of andere onvoorziene omstandigheden banen onbespeelbaar of niet toegankelijk zijn en daardoor het Klinkkot gesloten is, vervalt de bardienst. Echter niet de bardienstplicht. Deze moet opnieuw worden ingepland of afgekocht.
 14. Voor vragen omtrent bardiensten kan contact worden opgenomen met [email protected].