Organisatie rondom gebruik padelbanen

Vrije inloop door leden

 • Baan reserveren via on line afhangbord (KNLTB club app) (padelbanen zijn banen 51 en 52);
 • Introducees toegestaan ad € 5,00 p.p. (te reserveren en te betalen via on line afhangbord);
 • Gebruik rackets mogelijk na betaling van € 2,50 aan de bardienst (via kassaknop);
 • Men dient zelf voor ballen te zorgen. Deze zijn eventueel te koop aan de bar;
 • Indien er geen bardienst aanwezig is, dient men zelf voor rackets te zorgen;
 • Opslag rackets in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).  

Trainingen

 • Inschrijving op gebruikelijke wijze (conform tennis);
 • Groepsgrootte minimaal 3 personen;
 • Aantal lessen per seizoen (winter, zomer, najaar) in principe conform tennis;
 • Tarieven per uur vooralsnog conform tennistraining;
 • Gebruik rackets en ballen gratis;
 • Beheer rackets en ballen bij trainer;
 • Opslag rackets en ballen in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).  

Clinics

 • Inschrijving vooraf via website bij trainer/bestuur per email ([email protected]);
 • Groepsgrootte minimaal 3 personen;
 • Tarief per groep per uur € 20,00 (baanhuur, alleen voor niet-leden)
 • Trainer per uur € 50,00 (sponsoren) / € 75,00 (niet-sponsoren).
 • Gebruik rackets kost € 2,50, ballen zijn gratis;
 • Betaling in clubhuis via kassaknop;
 • Beheer rackets en ballen bij trainer/clinicgever;
 • Opslag rackets en ballen in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).

Huur padelbanen door niet-leden

 • Alleen mogelijk tijdens daluren (doordeweeks overdag van 10.00 tot 18.30 uur en in het weekend van 13.00 tot 18.30 uur). Door baanverhuur, lessen, competities, toernooien of andere activiteiten kan de beschikbaarheid beperkter zijn;
 • Verzoek tot inschrijving vooraf via padelboeker.nl;
 • Tarief € 20,00 per uur per baan. Betaling baanhuur vooraf via padelboeker.nl;
 • Verhuur van padelrackets en ballen is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per racket, de ballen zijn gratis. Huur kan samen met de baan geboekt worden. Indien men achteraf alsnog rackets wil huren, dient een mail te worden gestuurd naar [email protected] met opgave van het aantal te huren rackets. Tevens dient het betreffende bedrag vooraf te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL77RABO0112610722 t.n.v. LTC De Klinkaert o.v.v. "huur padelrackets". Op vertoon van de mail waarin de betaling wordt bevestigd kunnen de rackets en ballen worden afgehaald bij restaurant Duinrand (gelegen naast het sportpark). Na afloop moeten de rackets en ballen aldaar weer worden ingeleverd;
 • Boete bij schade aan racket € 40,00 en € 2,00 per zoekgeraakte bal.