Baanreglement

Baanreglement

1.     Baanreservering

 • Reserveren van een baan dient vooraf digitaal (op afstand) via de KNLTB ClubApp te geschieden. Kijk op de website hoe je de app kunt installeren.
 • Het is eventueel ook mogelijk om ter plekke te reserveren via het afhangbord. Zie hiervoor de instructie bij het afhangbord.
 • Alle banen kunnen op afstand worden afgehangen.
 • Digitaal reserveren is mogelijk maximaal 5 dagen van te voren.
 • Minimaal 3 minuten voor aanvang moeten spelers zich aanmelden (“de digitale reservering bevestigen”) via het afhangbord op de club, eventueel kunnen dan nog spelers gewisseld worden. Bevestiging geschiedt door het scannen van de QR code op het afhangbord, zie hiervoor de instructie bij het afhangbord. De ruimte van het afhangbord is toegankelijk middels een toegangscode. Deze code is voor leden te vinden in het Home-scherm van de KNLTB ClubApp, is voor ieder lid persoonlijk en wordt wekelijks automatisch vernieuwd.
 • Tot 30 minuten voor aanvang van de speeltijd kunnen reserveringen op afstand gemaakt worden.
 • Reserveringen kunnen ook op afstand tot 10 minuten voor aanvang weer geannuleerd worden. Doe dit ook, hiermee wordt voorkomen dat banen leeg blijven, terwijl anderen hadden willen spelen!!
 • Leden kunnen maximaal 2 reserveringen per dag maken, mits tussen de reserveringen minimaal 180 minuten zitten.
 • Een ieder wordt vriendelijk doch dringend verzocht op doordeweekse avonden en op zaterdag- en zondagmorgen een baan af te hangen aansluitend op een reservering die hieraan voorafgaat of hierna is gedaan. Op deze wijze ontstaan geen loze periodes, dit is met name van belang bij de padelbanen vanwege de drukte op doordeweekse avonden en in de weekenden.
 • Tevens wordt een ieder verzocht op een gepaste wijze gebruik te maken van het afhangsysteem en niet langs oneigenlijke weg de speelduur te verlengen. Uiteraard is het wel toegestaan om na afloop van de gereserveerde tijd door te spelen, indien je niet wordt afgehangen danwel er andere banen vrij zijn.

2.     Speeltijden zijn:

 • Enkelspel : 40 minuten
 • Drie spelers : 50 minuten
 • Dubbelspel : 60 minuten (4 spelers)

3.     Doorspelen na einde speeltijd is toegestaan, zolang men niet is afgehangen. In dat geval is het niet nodig om de betreffende baan te reserveren (op afstand of ter plekke via het afhangbord).    

4.     Wordt men afgehangen, kan men weer verder spelen, indien of zodra een baan beschikbaar is. In dat geval is het niet nodig om de betreffende baan te reserveren (op afstand of ter plekke via het afhangbord).

5.     Het is verplicht op de baan te gaan spelen, die u heeft gereserveerd via de KNLTB ClubApp danwel ter plekke via het afhangbord (let op de aanvangstijd).

6.     Een ongeldige digitale ledenpas zal het systeem niet accepteren. Een ledenpas is ongeldig, indien men geen lid (meer) is danwel een lid haar contributie niet tijdig heeft betaald en/of niet heeft voldaan aan de eventuele bardienstverplichting. 

7.     Jeugdleden tot 14 jaar mogen een baan reserveren tot 19.00 uur. Jeugdleden vanaf 14 jaar mogen ’s avonds op alle banen afhangen, maar niet introduceren.

8.     Kinderen tot 7 jaar mogen met hun ouders (die lid zijn van de vereniging) tot 18.00 uur op de baan spelen. In het jaar dat zij 7 jaar worden, moeten zij, om te kunnen spelen, lid worden van de vereniging. Zij dienen zich daarvoor aan te melden bij de ledenadministratie.

9.     Jeugdleden, vanaf 6 jaar, waarvan de ouders geen lid zijn mogen met hun ouders tot 18.00 uur op de baan spelen. 

10.  Voor de trainingen zijn in principe 2 banen gereserveerd. De trainingsdagen, –tijden en –banen worden op het afhangbord c.q. in de KNLTB ClubApp aangegeven (overzicht banen).

11.  Tijdens de competitie, door de vereniging georganiseerde toernooien en tennis-/padelactiviteiten vervalt het recht op baanreservering. Deze tijden en banen zijn dan eveneens aangegeven op het afhangbord c.q. in de KNLTB ClubApp. In overleg met de leiding kan een baan voor recreanten ter beschikking worden gesteld.

12.  Op de banen dient men gepaste tenniskleding en tennisschoenen te dragen.

13.  Introducees zijn welkom, met dien verstande dat een vergoeding van € 5,00 per persoon is verschuldigd, te betalen bij het (digitaal) reserveren. Het is uiteraard niet toegestaan om niet-leden af te hangen op de naam van een lid.

14.  Een niet-lid mag zich maximaal 3 maal per seizoen laten introduceren door gewone leden (geen zomerleden).

15.  Indien leden tennissen of padellen met een introducé zonder introductie, is dat géén geldige reservering en worden zij van de baan gehaald.

16.  Achtergebleven fysieke ledenpassen worden in het Klinkkot achter de bar verzameld.

17.  Zoekgeraakte fysieke ledenpassen worden niet (meer) vervangen, omdat de KNLTB deze niet meer uitgeeft.

18.  Voor het wijzigen van persoonlijke gegevens kunt u terecht bij de Ledenadministratie.

19.  Deelnemers aan een dag/avond tennis-/padelactiviteit kunnen tijdens deze activiteit géén baan reserveren.

20.  Doen er zich gevallen voor waarin het baanreglement niet voorziet, dan zijn aanwezige bestuursleden (of bij afwezigheid de trainer) gemachtigd een tijdelijke oplossing te bepalen. Bestuurslid Technische Zaken dient nadien hiervan in kennis gesteld te worden en bespreekt dit verder met het Bestuur.  

21.  Bij baangebreken, problemen met de ledenpas, de KNLTB ClubApp of het afhangbord, kunt u contact opnemen met het bestuurslid Parkbeheer, [email protected].