Competitie lidmaatschap

Tijdelijk lidmaatschap in verband met deelname aan de competitie
Dit lidmaatschap is mogelijk, indien iemand op verzoek van een lid van L.T.C. de Klinkaert aan de KNLTB-competitie deel gaat nemen.
 
Het is een tijdelijk lidmaatschap voor de maanden waarin competitie wordt gespeeld met een bijdrage van € 50,00 voor senioren en € 25,00 voor junioren. Dit tijdelijke lidmaatschap moet op tijd worden aangemeld bij de ledenadministratie, zodat de speler bij  aanvang van de competitiewedstrijden speelgerechtigd is en, zolang een KNLTB-pasje van toepassing is, tijdig dit pasje kan worden verstrekt.
 
Het lidmaatschap start een dag voor de eerste competitiewedstrijd en eindigt een dag nadat de laatste (inhaal)wedstrijd is gespeeld. Lidmaatschap is mogelijk voor maximaal één competitie per jaar. Per team mag één speler gebruik maken van het tijdelijke lidmaatschap. Andere spelers moeten lid van onze vereniging zijn of worden. Er kan een uitzondering worden gemaakt, als voor een team onvoldoende spelers van een bepaald niveau beschikbaar zijn binnen de vereniging. Het bestuur beslist over eventuele uitzonderingen.