Reglement zomertraining senioren 2020 tennis en padel

De zomertraining tennis senioren 2020 bestaat uit 16 of 18 tennislessen, afhankelijk van de lesdag.      
De zomertraining padel senioren 2020 bestaat uit 7 of 9 padellessen.   

• Uiterlijke inschrijfdatum 23 maart 2020.
• De trainingsperiode bestaat uit 18 tennislessen en of 9 padellessen welke start op 30 maart 2020.  
• Indien de training op maandag gegeven gaat worden zijn het respectievelijk 16 tennislessen en 7 padellessen in verband met nationale feestdagen. Het tarief zal dan aangepast worden.
• Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. de Klinkaert. 
• Wilt u deelnemen aan de lessen dan moet u wel lid zijn van L.T.C. De Klinkaert. Dit geeft u aan op het inschrijfformulier.
• Er wordt niet getraind in de volgende vakanties of vrije dagen: 2e Paasdag, 27 april tot en met 1 mei (Meivakantie), 2e Pinksterdag en tijdens het Dubbeltoernooi. Tijdens de clubkampioenschappen wordt er getraind (onder voorbehoud).
• Bij inschrijving via onze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals omschreven en machtigt u L.T.C. de Klinkaert het lesbedrag af te schrijven van uw rekening.
• Wanneer u een training mist onder welke omstandigheden dan ook, heeft u geen recht op inhaal mogelijkheden of restitutie, behoudens in de volgende situatie: indien meer dan 50% van het aantal lessen is/wordt gemist door blessures/gezondheid, ontvangt men 35% korting op het deel van het voor de betreffende trainingscyclus betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de gemiste lessen. Deze korting wordt verrekend bij de eerstvolgende training waarvoor men zich inschrijft. Bijvoorbeeld: het lesgeld voor 10 lessen is € 100,00, men mist 6 lessen (> 50%), de korting is dan 35% van 6/10e van € 100,00, dit is € 21,00. 
• Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: 
    1. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald, 
    óf 
    2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie. 
• Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen):
  • 1 regenles       = geen inhaalles
  • 2 regenlessen = 1 inhaalles
  • 3 regenlessen = 1 inhaalles
  • 4 regenlessen = 2 inhaallessen
• Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
• Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. L.T.C. De Klinkaert en Sport Events zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan. 
• De ervaring leert dat de trainingen snel zijn volgeboekt. De inschrijvingen worden om deze reden op volgorde van binnenkomst genummerd. Wanneer de beschikbare trainingstijden vol zijn, wordt u op een wachtlijst gezet, bij open trainingsplaatsen wordt deze weer op volgorde van binnenkomst geraadpleegd.
• Uiterlijk 28 maart 2020 krijgt u bericht op welke dag en/of tijd u staat ingedeeld.
• De lessen worden gegeven in een groep van 4 personen 60 minuten. Als u met drie personen in de groep komt wordt de lestijd verkort tot 45 minuten.
• Het streven is 8 kinderen per baan bij de junioren, indien dit niet mogelijk is; worden 6 kinderen per baan ingedeeld en is er een bijbetaling van € 30,00 p.p. voor 18 lessen van 60 minuten.

Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator, Cindy Verdonk, 06-50682639 of stuur een mail naar trainingscoordinator@klinkaert.nl.
Terug naar boven