Reglement training junioren 2020

Per 1 januari 2020 spelen alle jeugdleden volgens een all-in one lidmaatschap.
Dat betekent 1 vast bedrag per kwartaal voor lidmaatschap, trainingen, competitie en clubactiviteiten.
 
De tarieven hiervoor:
Contributie junioren (in 2020 niet ouder dan 12 jaar), 1x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €45,00
Contributie junioren (in 2020 niet ouder dan 12 jaar), 2x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €75,00
Contributie junioren (in 2020 ≥ 13 jaar en ≤ 17 jaar), 1x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €72,00
Contributie junioren (in 2020 ≥ 13 jaar en ≤ 17 jaar), 2x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €120,00
Contributie uitwonende studenten (bewijs overleggen bij de ledenadministratie):  €75,00

• Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. de Klinkaert.
• Wilt u deelnemen aan de lessen dan moet u wel lid zijn van L.T.C. De Klinkaert.
• Er wordt niet getraind in de volgende vakanties of vrije dagen: Carnavalsvakantie, DDOT, tweede week meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en de nationale feestdagen.
• Bij inschrijving via onze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals omschreven en machtigt u L.T.C. de Klinkaert het lesbedrag af te schrijven van uw rekening.
• Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald,
óf
2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie.
• Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen):
  •   1 regenles       = geen inhaalles
  •   2 regenlessen = 1 inhaalles
  •   3 regenlessen = 1 inhaalles
  •   4 regenlessen = 2 inhaallessen
• Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
• Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. L.T.C. De Klinkaert en Sport Events zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
• Een nieuw lid kan op ieder moment instromen bij een training. Het bedrag per termijn wordt daarop aangepast.
• Het all-in lidmaatschap kent 2 opzegmomenten 1 juli en 1 januari met een opzegtermijn van 1 maand.
• Na de zomervakantie worden de lesroosters opnieuw bekeken en zo nodig een nieuwe indeling gemaakt.
• De lessen worden gegeven in een groep van max 8 personen. De lessen duren 60 minuten. Indien er kleinere groepen zijn dan kan de lestijd worden aangepast. 

Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator, Cindy Verdonk, 06-50682639 of stuur een mail naar trainingscoordinator@klinkaert.nl.
Terug naar boven