Nieuws

Bestaat L.T.C. de Klinkaert in 2025 nog?

12 november 2019
www.klinkaert.nl
Hoewel niets met zekerheid is te voorspellen, durven wij als bestuur deze vraag volmondig met ja te beantwoorden. L.T.C. de Klinkaert is op dit moment een vereniging met een financieel gezonde basis. Deze maakte begin dit jaar de aanleg van 2 fraaie padelbanen mogelijk. Tevens stelt deze ons in de gelegenheid om volgend jaar, na goedkeuring ALV, de noodzakelijke vervanging van de tennisbanen te realiseren en enkele andere investeringen te doen in en rond het clubhuis. Ook al is de basis in vele opzichten dus stevig, de vraag blijft wat voor een soort vereniging we over pakweg 5 jaar willen zijn? Hoe gaan we om met de externe invloeden en de interne ontwikkelingen? Wat bindt de leden aan de vereniging? Wat kan/moet beter, wat mag blijven en waarmee moeten we stoppen? Voelen de leden zich voldoende betrokken? Biedt de vereniging leden voldoende kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, prestatief en/of als vrijwilliger? Kortom, voel jij je op dit moment thuis binnen L.T.C. de Klinkaert en wat moet er gebeuren om dit de komende jaren zo te houden danwel te bereiken?

Welke koers wil jij dat de Klinkaert vaart? Wij nodigen jou uit om hierover je mening te geven. Uit degenen die zich aanmelden formeert het bestuur een projectgroep van 4 tot 6 personen. Deze is bij voorkeur een dwarsdoorsnede van de vereniging, dus bijvoorbeeld een oudere senior, een jong volwassene, een ouder van een jeugdlid, een recent lid, een bestuurslid en een vrijwilliger. Wij hebben Hans Brokx bereid gevonden deze groep aan te sturen. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creeren, zal de projectgroep in een separate brainstormsessie ook andere leden de gelegenheid geven hun mening te geven.

Nadat het door de projectgroep geformuleerde beleidsplan is besproken met het bestuur, zal het aan de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. Het streven is dit te doen in de ALV van maart 2020, maar indien dit niet realiseerbaar is, zal een extra ALV worden uitgeschreven. Vanzelfsprekend zullen de leden regelmatig worden geinformeerd omtrent de voortgang van het proces.

Dus, indien je mee wilt doen, denken en praten, meld je aan bij secretaris@klinkaert.nl. Geef hierbij ook aan of je zitting wilt nemen in de projectgroep of alleen beschikbaar bent voor een brainstormsessie.

Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 
www.klinkaert.nl
De opstartvergadering voor de 4e editie van het Heusdens Hossen Tossen Tennis Toernooi heeft inmiddels weer plaats gevonden. De… Meer >
 
www.klinkaert.nl
Om de jeugd in de gemeente Heusden kennis te laten maken met de sportmogelijkheden binnen de gemeente is er ook dit jaar weer: Sjors… Meer >
 
www.klinkaert.nl
Op 29 februari organiseren we voor alle jeugdleden, samen met hun ouders, broertjes en zusjes een grootse afsluiting van de ZOT en… Meer >
 
www.klinkaert.nl
Een nieuwe sponsor, een nieuwe naam en een nieuwe opzet, maar toch het vertrouwde Drunense Duinen Open Toernooi, DDOT! Dus sfeer,… Meer >
 
www.klinkaert.nl
Een goede gewoonte van onze vereniging is om in de Algemene Ledenvergadering de vrijwilliger van het afgelopen jaar te kiezen. Deze… Meer >
 
www.klinkaert.nl
De KNLTB ClubApp is een onmisbare app voor alle tennisvereningen. Het maakt het voor onze leden gemakkelijker om op de hoogte te… Meer >
 
www.klinkaert.nl

KNLTB 'Poultje'

09 januari 2020
We starten in februari samen met de KNLTB een nieuw wedstrijdaanbod voor Padel: KNLTB 'Poultje'. Dit is een vriendschappelijke… Meer >
 
www.klinkaert.nl

Afhangen op afstand

30 december 2019
In de maanden januari en februari wordt de proef met afhangen op afstand verlengd. Wat zijn vanaf nu de regels: De padelbanen 51 en… Meer >
 
www.klinkaert.nl

Bardiensten 2020

15 december 2019
Er kan nu weer worden ingeschreven voor de bardiensten 2020. Dit jaar zijn er enkele wijzigen t.o.v. vorig jaar: De tennispas van… Meer >
 
www.klinkaert.nl

Ben jij ook een ZOT?

13 november 2019
Ben jij ook een ZOT? Dan ben jij dus een Zondag Ochtend Tennisser! Komt dat even goed uit! Vanaf 3 november… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Terug naar boven