Nieuws

Mededelingen Algemene Ledenvergadering

10 maart 2020
www.klinkaert.nl
Tijdens de algemene ledenvergadering 2020 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Aftredend en niet herkiesbaar waren Marloes Muskens, Wim van der Mark en Dirk Drost. Dianne van Kessel stopt, conform genomen besluit tijdens de ALV 2019, als bestuurlid Algemene Zaken. Ook langs deze weg bedanken wij Marloes, Dianne en Dirk voor de vele jaren dat zij de vereniging als penningmeester respectievelijk bestuurslid  Algemene Zaken & Technische Zaken Junioren en bestuurslid Barzaken hebben gediend. 

Wim van der Mark werd benoemd tot voorzitter, Marcel Endhoven werd benoemd tot penningmeester, Yvonne Pol werd benoemd tot secretaris, Maruja Gimenez werd benoemd tot bestuurslid Technische Zaken Senioren en Marianne Stoffels werd benoemd tot bestuurslid Barzaken. 

In deze vergadering is Peter Stoffels benoemd tot vrijwilliger van het jaar. 


Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 

Husselen

29 mei 2020
Nu dubbelspelen weer is toegestaan, willen we in juni starten met enkele husselavonden. Dus, heb je weleens zin om te tennissen en/of… Meer >
 
www.klinkaert.nl
Op maandag 15 juni starten we met de nieuwe LTC De Klinkaert clubladders (tennis en padel), en het werkt heel simpel:   • Elke… Meer >
 
Vanaf 11 mei is ons park weer, met heel veel richtlijnen, geopend voor alle leden. Heerlijk weer de baan op maar wij horen ook dat… Meer >
 
www.klinkaert.nl
M.b.t. de voorgenomen vervanging van de toplaag van onze tennisbanen legt het bestuur 2 opties voor aan de leden: zandkunstgras… Meer >
 
www.klinkaert.nl
GOED NIEUWS!! Spelers vanaf 19 jaar mogen vanaf 22 mei op onze vereniging weer dubbelen. Dit betekent dat vrij tennissen en padellen… Meer >
 
www.klinkaert.nl

Afhangen op afstand

15 mei 2020
In verband met de huidige maatregelen is het alleen mogelijk banen te reserveren op afstand. Wat zijn vanaf nu de… Meer >
 
www.klinkaert.nl
Het zomerlidmaatschap start op 1 juni en duurt tot en met 31 augustus. Dit lidmaatschap, waarmee je ook lid van de KNLTB wordt, geeft… Meer >
 
www.klinkaert.nl
De KNLTB ClubApp is een onmisbare app voor alle tennisvereningen. Het maakt het voor onze leden gemakkelijker om op de hoogte te… Meer >
 

Tennis voor de jeugd

01 mei 2020
KOM TENNISSEN ÓÓK ALS JE GÉÉN LID BENT VAN ONZE CLUB Op de volgende tijdsstippen ben je van harte welkom om te komen tennissen… Meer >
 
www.klinkaert.nl

Spelregels Padel

13 februari 2020
De KNLTB heeft een filmpje gemaakt met de spelregels voor padel.  Als je de spelregels nog niet zo goed kent of je wilt iemand de… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Terug naar boven