Trainingsreglement

 • Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. De Klinkaert
 • Wanneer u een training mist onder welke omstandigheden dan ook, heeft u geen recht op inhaal mogelijkheden. c.q. restitutie.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
  • op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald, óf
  • op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie.
 • Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen):
  • 1 regenles       = geen inhaalles
  • 2 regenlessen = 1 inhaalles
  • 3 regenlessen = 1 inhaalles
  • 4 regenlessen = 2 inhaallessen
 • Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
 • Groepstraining 4 personen: Een lesuur duurt 60 minuten.
 • Groepstraining 3 personen: Een lesuur duurt 45 minuten.
 • Groepstraining 2 personen: Een lesuur duurt 30 minuten.
 • Bij inschrijving via onze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina omschreven en machtigt u L.T.C . de Klinkaert het lesbedrag af te schrijven van uw rekening.
 • Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. LTC De Klinkaert en Sport Events zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 • Inschrijven via www.klinkaert.nl.
 
Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator, Astrid Vesters.
Tel. 06-14636206 of stuur een mail naar trainingscoordinator@klinkaert.nl.
 
Terug naar boven