Contributies, andere bijdragen & informatie lidmaatschap

Ledenadministratie & contributie-inning:
Kathy Vermeegen, Rijnring 89, 5152 RE  Drunen, Tel. 06-13804902, E-mail: ledenadministratie@klinkaert.nl.

Aanmelding:
Kan geschieden via het aanmeldingsformulier hier op de site.

Beëindiging van het lidmaatschap:
Dient schriftelijk te geschieden vóór 15 oktober, voorafgaand aan het komend verenigingsjaar.
Indien u uw lidmaatschap tijdens het lopende verenigingsjaar wilt beëindigen, heeft u géén recht op restitutie van de betaalde contributie. Ingevolge art. 3 van het huishoudelijk reglement dient de contributie vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL66 RABO 0112603548 d.m.v. een machtiging tot incasso, incassant-id: NL64ZZZ402710180000.

Adreswijziging:
Dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de leden-administratie.

Verlies ledenpas­:
Kosten voor de aanvraag van een nieuw pasje € 10,- (kosten KNLTB + verzending). Voor een tijdelijke pas wordt een borg gevraagd van €15,-.

Kosten introducépas:
Senioren: € 5,00 per persoon per keer.
Junioren : € 2,00 per persoon per keer.
De introducépas is beschikbaar in het clubhuis en te verkrijgen bij de bar. Na betaling kan deze gebruikt worden voor het reserveren van een baan en moet, nadat er afgehangen is, direct weer bij de bardienst worden ingeleverd. In de maanden april tot en met juni kunnen er 's-avonds geen introducés spelen op de banen van onze vereniging.

Tarieven trainingen:
Voor de actuele tarieven klik hier.

Contributies en andere bijdragen: 

Contributie senioren (in 2020 ≥ 22 jaar) per jaar:               €150,00
Contributie senioren (in 2020 ≥ 18 en ≤ 21 jaar) per jaar: €125,00
Contributie junioren (in 2020 niet ouder dan 12 jaar), 1x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €45,00
Contributie junioren (in 2020 niet ouder dan 12 jaar), 2x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €75,00
Contributie junioren (in 2020 ≥ 13 jaar en ≤ 17 jaar), 1x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €72,00
Contributie junioren (in 2020 ≥ 13 jaar en ≤ 17 jaar), 2x per week trainen, Alles-in-1, per kwartaal: €120,00
Contributie uitwonende studenten (bewijs overleggen bij de ledenadministratie):  €75,00
Contributie donateurs:   €15,00
Inschrijfgeld senioren:  €15,00
Inschrijfgeld junioren:   €0,00
Sluimerlidmaatschap: €40,00
Bijdrage districtscompetitie senioren inclusief ballen (4 partijen per wedstrijddag): €80,00
Bijdrage landelijk competitie senioren inclusief ballen (5 partijen w.v. 2 enkels per wedstrijddag): €100,00
Bijdrage landelijke competitie senioren inclusief ballen (6 partijen w.v. 4 enkels per wedstrijddag): €120,00
Bijdrage padelcompetitie inclusief ballen (4 partijen per wedstrijddag): €60,00
Bijdrage competitie junioren (per team, per competitie):  €0,00
Tijdelijk lidmaatschap competitie senioren: €50,00
Tijdelijk lidmaatschap competitie junioren: €25,00
Afkoop bardienst per keer: €35,00
Boete bij niet nakomen van afgesproken bardienst (dit is inclusief de afkoop van de bardienst): €45,00
Maak kennis met tennis senioren:   €50,00
Zomerlidmaatschap (geldt voor juni, juli en augustus):  
Zomerlidmaatschap senioren:  €30,00
Zomerlidmaatschap junioren:  €22,50

 
Je bent juniorlid wanneer je op 1 januari 2020 nog geen 17 jaar bent. Word je in de loop van 2020 18 jaar, dan ben je automatisch seniorlid vanaf 1 januari 2020.
 
 
 
 
 

 

 

 

Terug naar boven