Barreglement

 1. Elk senior lid tussen de 18 en 70 jaar wordt verplicht jaarlijks bar- en of keukendiensten te vervullen. Om aan je bardienstverplichting te voldoen dien je 6 punten te behalen waarbij een bar- of keukendienst van 2 uur 1 punt oplevert, een dienst van 4 uur 2 punten en een dienst van 6 uur (nieuw voor toernooien) 3 punten.
 2. Leden jonger dan 18 jaar en vanaf 70 jaar worden vrijgesteld van bardiensten.
 3. Leden die bestuur ondersteunende functies vervullen en de toenooi- en padelcommissie zijn vrijgesteld van bardiensten.
 4. Sponsoren worden vrijgesteld van bardiensten.
 5. Iedereen dient zelf zijn of haar bardiensten in te plannen via de website.
 6. Voor leden die een bardienst niet kunnen of willen vervullen is het mogelijk deze af te kopen voor € 17,50 per bardienst punt vanaf 2020.
 7. Dit bedrag dient voor 31 maart van het jaar overgemaakt te zijn naar NL77RABO0112610722 t.n.v. LTC de Klinkaert met omschrijving de voor- en achternaam en "afkoop bardiensten".
 8. Leden die de bardiensten niet invullen, of niet afgekocht hebben, krijgen een nota toegestuurd van € 105,00 (6 punten) en de tennispas wordt geblokkeerd. Deblokkeren wordt pas gedaan na invulling bardiensten of ontvangen van het afkoopbedrag.
 9. Leden die een bardienst hebben afgesproken en verstek laten gaan, moeten alsnog het afkoopbedrag voor een bardienst € 17,50 per punt betalen. Voor degene die zich niet hebben afgemeld komt daar nog een boete bij van € 10,00 per niet afgemelde bardienst.
 10. Dit bedrag vervalt wanneer voor een vervangende bardienst is gezorgd, mits de vervanging lid is van de vereniging.
 11. Men wordt geacht er voor te zorgen dat de volgende bardienst kan beschikken over de toegangssleutels. Dat wil zeggen dat de ochtendsleutel bij de volgende ochtenddienst dient te komen en evenzo de middag- en avondsleutels bij de volgende middag- respectievelijk avonddienst dient te komen. Men kan de sleutel afleveren op het huisadres of in overleg een andere oplossing overeenkomen.
 12. Voor vragen omtrent bardienst neem contact op met bardienst@klinkaert.nl
Terug naar boven