Trainingsreglement wintertraining senioren

Wintertraining senioren bestaat uit 18 lessen.

 • De trainingsperiode bestaat uit 18 lessen. De startdatum wordt aangegeven door de trainers.
 • Trainingen worden gegeven op de banen van L.T.C. de Klinkaert.
 • Wilt u deelnemen aan de lessen dan moet u wel lid zijn van L.T.C. De Klinkaert. Dit geeft u aan op het inschrijfformulier.
 • Er wordt niet getraind in de volgende vakanties of vrije dagen: Carnavalsvakantie, DDOT, Kerstvakantie
 • Bij inschrijving via JustTennis&Justpadel gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals omschreven en machtigt u JustTennis&JustPadel het lesbedrag af te schrijven van de door u opgegeven rekening.
 • Wanneer u een training mist onder welke omstandigheden dan ook, heeft u geen recht op inhaal mogelijkheden of restitutie, behoudens in de volgende situatie: indien meer dan 50% van het aantal lessen is/wordt gemist door blessures/gezondheid, ontvangt men 35% korting op het deel van het voor de betreffende trainingscyclus betaalde lesgeld, dat betrekking heeft op de gemiste lessen. Deze korting wordt verrekend bij de eerstvolgende training waarvoor men zich inschrijft. Bijvoorbeeld: het lesgeld voor 10 lessen is € 100,00, men mist 6 lessen (> 50%), de korting is dan 35% van 6/10e van € 100,00, dit is € 21,00.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: 1. op een, in overleg met de trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald, óf 2. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie.
 • Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen, is de volgende inhaalregeling van toepassing (volgens KNLTB- en VNT-normen):
  • 1 regenles = geen inhaalles
  • 2 regenlessen = 1 inhaalles
  • 3 regenlessen = 1 inhaalles
  • 4 regenlessen = 2 inhaallessen
 • Er zijn maximaal 2 weken gereserveerd om regenlessen in te halen.
 • Het volgen van onze cursussen is voor eigen risico. L.T.C. De Klinkaert en JustTennis&JustPadel zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
 • De lessen worden gegeven in een groep van 4 personen 60 minuten. Als u met drie personen in de groep komt wordt de lestijd verkort tot 45 minuten.

Voor overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, kunt u terecht bij de trainingscoördinator. Stuur een mail naar [email protected].