Organisatie rondom gebruik padelbanen

Vrije inloop door leden
 • Baan reserveren via afhangbord (padelbanen zijn banen 51 en 52);
 • Introducees toegestaan ad € 5,00 p.p. (pasjes achter bar verkrijgbaar);
 • Gebruik rackets en ballen tot nader order gratis tegen afgifte (“borg”) aan de dienstdoende barcommissaris of aanwezige bestuurslid van de KNLTB-pas van elk van de spelers die voor zichzelf en/of introducee een racket willen lenen;
 • Indien er geen barcommissaris/bestuurslid aanwezig is, dient men zelf voor rackets en ballen te zorgen;
 • Opslag rackets en ballen in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).

 

Trainingen
 • Inschrijving op gebruikelijke wijze (conform tennis);
 • Groepsgrootte minimaal 3 personen;
 • Aantal lessen per seizoen (winter, zomer, najaar) in principe conform tennis;
 • Tarieven per uur vooralsnog conform tennistraining;
 • Gebruik rackets en ballen gratis;
 • Beheer rackets en ballen bij trainer;
 • Opslag rackets en ballen in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).

 

Clinics
 • Inschrijving vooraf via website bij trainer/bestuur per email ([email protected]);
 • Groepsgrootte minimaal 3 personen;
 • Tarief per groep per uur € 20,00 (baanhuur, alleen voor niet-leden) en € 25,00 (trainer). Ballen en rackets gratis;
 • Betaling in clubhuis via kassaknop;
 • Beheer rackets en ballen bij trainer/clinicgever;
 • Opslag rackets en ballen in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).

 

Huur padelbanen door niet-leden
 • Alleen mogelijk tijdens daluren (doordeweeks overdag en in weekend) en mits er iemand beschikbaar is om de spelers te ontvangen e.d.;
 • Verzoek tot inschrijving vooraf via website bij bestuur per email ([email protected]);
 • Degene die inschrijving bevestigt blokkeert baan/banen;
 • Tarief € 20,00 per uur voor baan. Rackets en ballen vooralsnog gratis;
 • Boete bij schade aan racket € 40,00 en € 2,00 per zoekgeraakte bal;
 • Betaling in clubhuis via kassaknop;
 • Beheer rackets en ballen bij degene die huurders ontvangt;
 • Opslag rackets en ballen in de keuken (NB: er zijn 2 soorten rackets: senior en junior).